XXX Chats

datingsite vrouwen voor vrouwen

Ang bugtong dating doon facebook

Halimbawa, ang “Leron Leron Sinta”: Leron leron sinta, umakyat sa papaya, Dala-dala’y buslo, sisidlan ng sinta; Pagdating sa dulo, nabali ang sanga Kapos-kapalaran, humanap ng iba. Kung hindi tunay na puno ng papaya ang inakyat, ano? Mahirap sagutin ito ng tagalabas, ngunit ang katutubo sa bayang pinagmulan nito, malamang, ay hindi mahihirapan sapagkat ang pinagsamahang karanasan at kasaysayan ng mga mamamayan doon ang pumupuno sa mga puwang na pinagmumulan ng mga naunang nabanggit na tanong.

Ang lihim o di-hayag na tao o bagay na tinutukoy nito ang siyang inaasahang mahulaan o makilala ng tagapakinig (o mambabasa kung sakali at nakasulat). Sa bugtungan man o sa panulaan-lalo na sa karaniwang pananalita t pakikipag-usap ng mga magkababayan sa isa’t isa-ay hindi kailangan sabihin ang lahat.

Ang mga puwang ng pampamayanang pananalita ay likas na pinupunan ng pinagsamahang karanasan o kaalaman.

Halimbawa, ang pakikinig sa kumbersasyon ng dalawang taong kapapanood lamang ng isang sine.

Kung pag-uusapan nila ang kanilang pinanood, hindi nila kailangang sabihin ang lahat.

At dahil fokloristiko ay may sariling mga katangiang sosyo-lingguwistiko at estetiko, kung hindi man poetiko.

Pinahahalagahan ng mga sinauna’t tradisyonal na lipunan ang karunungan at malawak na kaalaman. Kapag sinabi na ito’y tumutukoy sa “bahaghari,” tapos na ang usapan; ngunit ang ikalawa, bagaman kinakailangang makilala kung ano/sino ang tinutukoy na “Bituing marikit/ Sa gabing madilim,” hindi natatapos ang usapan sa identipikasyon.Makikita ito sa kanilang organisasyong panlipunan na karaniwang nagiging mga kagalang-galang at madalas na nagiging lider ng bayan ang mga marunong at pantas. Ang kaibhan, samakatwid, ng karaniwang bugtong sa bugtong na pampanulaan ay ito: ang una ay humahangga lamang sa identipikasyon ng bagay na pinahuhulaan, ngunit ang bugtong na pampanulaan naman ay hinuhulaan upang ang identipikasyon nito ay maging lunsaran ng higit pang mayamang pag-unawa sa pahatid ng tula.At isa sa palatandaan ng karunungan at pagkapantas ng isang tao ang kaniyang malawak na kaalaman na makikita sa kaniyang mayamang bokabularyo at kahusayan sa paghahabi ng mga salita at pagkamakata. Maaaring sabihin na ang karaniwang bugtong ay tulang balbal, samantalang ang bugtong na pampanulaan ay bugtong na matayog. Dahil dito minarapat kong ituon na lamang ang paglalahad at talakay sa isang elemento ng tinatawag na “panulaang tradisyonal”-ang bugtong sa panulaang tradisyonal. Hornedo sa paglalathala ng sanaysay na ito nang walang pasabi – hangad lamang ng kuntrakrusada ang magbahagi sa mambabasa ng mga impormasyong sa ganang amin ay nakatutulong sa pagtuklas ng mga bagong karunungan at nagpapasibol ng mga kaisipang maka-agham para sa pagyabong ng buhay at kulturang makatao at makamamayan.) ANG salitang “tradisyonal” ay madalas ginagamit bilang masaklaw na pantawag sa isang napakalawak na bahagi ng oraturang aborihinal ng Filipinas.Ngunit bago talakayin ang nabanggit na paksa, kailangang tingnan muna ang konteksto nito sa kasaysayang tematiko ng oratura at literatura ng Filipinas.Sa tsart ang salitang “tradisyon” ay sumasaklaw sa anim sa pitong tematikong daloy; at ito’y dahil sa anim na ito ay nagtataglay ng mga elementong patuloy na isinasalin ng panahon sa bawat henerasyon ng mga makata hanggang sa kasalukuyan.Nakita lamang nila sa nabanggit na awit ang dinamika ng pang-aapi at kaapihan-na ang mang-aapi ay Espanyol at ang inaapi ay ang katutubo.Sa magkaibang hula, naging magkaiba ang tugon – pinayagan ng mga Espanyol na ilathala ang , at nang mabasa ito ng Filipino ay ikinamulat niya sa kaniyang kaapihan na siyang ikinagalit naman laban sa Espanyol!Sapat na ang mga pira-pirasong salita para sa isa’t isa.Ngunit ang hindi pa nanood ay mahihirapang bumuo ng tiyak at malinaw na idea tungkol sa kaniyang maririnig mula sa dalawa.

Comments Ang bugtong dating doon facebook